Stabilirea Sediului Social La Sediul Avocatului

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, activitatea avocatului se realizează, printre altele, prin stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate. 

Altfel spus, avocatul are dreptul prin lege să găzduiască sediul societăților comerciale în baza unui contract de asistență juridică având ca obiect strict această activitate.

Pot beneficia de găzduire la sediul avocatului, societățile care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în mod special societățile de tip S.R.L. sau S.A., însă sucursalele sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) nu pot funcționa prin stabilirea sediului la sediul profesional al avocatului.

Este de la sine înțeles că pe lângă această opțiune, cel care dorește să pornească o activitate comercială poate alege ca sediu social al societății orice alt spațiu deținut în proprietate de către acesta în calitate de persoană fizică, sau luat în folosință de către persoana juridică în curs de constituire, în baza unui contract de închiriere sau a unui contract de comodat.

În situația în care se optează pentru stabilirea sediului social la avocat, se va întocmi și semna contractul de asistență juridică între forma de exercitare a profesiei și societatea în curs de constituire.

Contractul de asistență juridică având ca obiect stabilirea sediului social la sediul avocatului este unul oneros, ceea ce înseamnă că în schimbul sediului virtual oferit de către avocat se percepe un onorariu, care se negociază de către părți în funcție de durata contractului.

Ceea ce este esențial de menționat este că acest contract are o durată maximă determinată, respectiv un an, după cum rezultă din interpretarea art. 105 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, care prevede că perioada pentru care sediul societății este stabilit la avocat nu poate depăși un an. 

Prin urmare, negocierile purtate de părți în vederea încheierii contractului de asistență juridică de stabilire a sediului societății la sediul avocatului trebuie să fie purtate cu respectarea acestei dispoziții legale imperative.

Din interpretarea per a contrario a acestui text legal rezultă că nimic nu împiedică părțile să încheie un astfel de contract pe o durată mai mică de un an, fapt care face să difere și onorariul perceput de avocat pentru această activitate.

Avantajele stabilirii sediului social la sediul avocatului:

  • procedură simplificată, deoarece nu se cere obținerea acordului vecinilor și nici avizul asociațiilor de proprietari; în cazul în care asociații dețin un spațiu propriu sau închiriat într-un bloc de locuințe, aceștia trebuie să depună la registrul comerțului în vederea constituirii societății, acordul vecinilor și avizul asociației de proprietari a imobilului în care va funcționa sediul; 
  • procedură rapidă prin evitarea pierderii timpului ocazionat de vizitarea posibilelor spații de închiriat, de purtarea negocierilor și de înregistrarea contractului de închiriere la organul fiscal
  • costuri reduse în comparație cu prețul stabilit într-un contract de închiriere;
  • siguranța în păstrarea și primirea corespondenței societății;
  • posibilitatea prelungirii duratei peste un an prin încheierea unui contract de comodat, în ipoteza în care sediul social al avocatului este situat la un imobil aflat în proprietatea acestuia;
  • societățile pot folosi opțiunea găzduirii sediului atât la momentul înmatriculării, cât și pe parcursul derulării activității, atunci când asociații doresc schimbarea sediului social.

Dezavantajele stabilirii sediului social la sediul avocatului:

  • durată limitată, de maxim un an, asumând că aceasta nu se prelungește;
  • imposibilitatea folosirii efective a spațiului, sediul social constituit la sediul avocatului,  așa numitul « sediu virtual » poate fi utilizat doar pentru a primi corespondența și pentru a funcționa legal;
  • dificultățile întampinate atunci cand firmele vor sa devină plătitoare de TVA, deoarece ANAF depunctează societățile care își au sediul la cabinetul unui avocat; 
  • credibilitatea societății poate fi afectată de lipsa unui sediu fizic, în special în raporturile cu băncile, care includ acest element în categoria elementelor cu risc la deschiderea de conturi societare curente.

Având în vedere faptul că, nu de fiecare dată este la îndemână identificarea unui sediu social pentru firmă, precum și faptul că, la începutul unei afaceri, resursele de natură financiară sunt reduse, se prezintă ca fiind o variantă mai mult decât demnă de luat în considerare aceea a stabilirii sediului social la sediul profesional al unui avocat sau al unei societăți de avocatură.


Continut furnizat pentru Amaris.ro de catre Alina S., managing partner la Advice Accounting, companie specializata in contabilitate & drept comercial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *